מדיניות אחריות ותיקונים

אחריות ותיקונים:

1. האחריות עבור מיטות שנרכשו היא שנה בדיוק מיום קבלת המוצר, אחריות עבור עגלות עבודה שנרכשו היא חצי שנה מיום קבלת המוצר. בתקופת האחריות, יינתנו שירותי תיקונים בעבור פגמים.


2. אין החברה נותנת אחריות עבור קרעים שנוצרו משימוש, קרע בבד, תלישה של חלקים במוצר, או כל פגם שנוצר משימוש לא סביר ולא תקין.


3. במסגרת האחריות ניתן שירות תיקונים (עבור התיקונים הכלולים באחריות) ללא עלות, כאשר משלוח המוצר יהיה על חשבון הלקוח\ה, והתיקון והחזרתו ללקוח\ה ייעשה על ידנו ועל חשבוננו.


4. המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם באיכות מעולה, אולם ייתכנו מקרים בהם ייפול פגם בייצור של מוצר כלשהו. במקרה שכזה, באם בתוך 48 שעות מיום קבלת המוצר, לא התקבלה כל הודעה מצד לקוח על פגם כלשהו במוצר, יחשב הדבר כהודאה מצד הלקוח כי אין במוצר כל פגם, ולא תהא לו ו/או למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בלק מרקס ו/או האתר בקשר לפגם במוצר.


5. היה ומוצר הינו פגום, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח\ה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם הלקוח\ה תקבל את ההצעה כאמור, ישלח אל הלקוח\ה המוצר החדש לאחר קבלת הפריט הפגום על ידי הלקוח\ה


6. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהחברה קבעה כי המוצר פגום.


7. במידה ומדובר במוצר שכבר אינו במלאי, תהא רשאית חברת בלק מרקס להציע עבור הלקוח\ה מוצר אחר ויידרש תשלום או זיכוי עבור הפרש כספי בין המוצרים. במידה והלקוח\ה לא תמצא פריט אחר שתרצה להחליף עבורו - תוכל לבטל עיסקה לא כולל דמי משלוח.


8. מוצרים אשר נמכרו במחיר מיוחד/ דרך רשתות חברתיות/ במעמד מכירה מיוחדת במחירים מוזלים במיוחד לא תינתן עבורם אחריות החלפות ותיקונים.


9. בכל מקרה של החלפת מוצר / החזרת מוצר שלא בתקופת האחריות תשלם הלקוחה עבור המשלוח 35 ש"ח לכל כיוון.


10. החברה עושה כל שביכולתה על מנת שהמידע באתר יהיה מדויק, אם כי לפעמים בתום לב נפלו שגיאות ואי דיוקים.


11. מובהר כי חובתה המלאה של הלקוח\ה לפנות אל חברת בלק מרקס בנוגע לכל נושא של טיפול ושימוש בתיק באם אינה קיבלה את המידע עבור השימוש או הטיפול הנכון. קבלת המידע והאחריות לבדוק ולברר הינו על הלקוח\ה בלבד.

 

התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את בלק מרקס הנהלת האתר.

בכל מחלוקת יהוו הרישומים המצויים בחברה בקשר לפעולות המתבצעות דרך האתר כראיה לנכונות הפעולות.

לבלק מרקס הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.